Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Σε αντικατάσταση Προϊσταμένων προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μίχος στην ΠΕ Φωκίδος.

petrosdiver.
Με μια ξαφνική κίνηση την περασμένη Τετάρτη 7/10/2015, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Κ. Μίχος προέβει στην αντικατάσταση των προϊσταμένων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Με την υπ' αριθμ. 7Ω7Ι7ΛΗ-ΜΩ5 ΑΔΑ μετακινείτε η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Αγλαΐα Μέγκου του Ηλία, κατηγορίας / κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β’, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης.
Με την υπ' αριθμ. ΒΧΗΔ7ΛΗ-ΥΒ7 ΑΔΑ ορίζετε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Νικόλαος Κανελλόπουλος του Χαραλάμπους, κατηγορίας / κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Β΄, ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε Φωκίδας.
Με την υπ' αριθμ. ΩΕ067ΛΗ-Β5Ο ΑΔΑ ορίζετε ο Λουκάς Καραδήμος του Βασιλείου, κατηγορίας/ κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών/ Τεχνολογικών Εφαρμογών, με βαθμό Β΄, αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π. Ε. Φωκίδας. Επίσης, ο ανωτέρω υπάλληλος ορίζετε και ως αναπληρωτής του Προϊστάμενου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Φωκίδας, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...